Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

Konkurs Let's sing!

IV GMINNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Let’s sing

 

REGULAMIN

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole „Chmurkowe Opowieści”

Trzebinia

ul. Kochanowskiego 22c.

Nauczyciele odpowiedzialni: Karolina Mendyk-Kmiotek (koordynator), Karolina Moskal.

 1. CELE KONKURS

Celem konkursu jest kształcenie wymowy oraz wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego, propagowanie śpiewu i nauki języka poprzez piosenki, rozwijanie słownictwa oraz motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Konkurs ma zasięg gminny i jego uczestnikami mogą być dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (soliści) w następujących kategoriach wiekowych:

I KATEGORIA – 3,4 – latki,

II KATEGORIA – 5 – latki,

III KATEGORIA – 6 – latki

 1. Placówka może zgłosić 1 uczestnika z wybranej kategorii i maksymalnie 3 uczestników z danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego . Placówka za zgodą organizatora konkursu może zgłosić 1 uczestnika więcej, w przypadku, gdy w danym przedszkolu funkcjonują więcej niż 3 oddziały, z zaznaczeniem, że w konkursie placówkę może reprezentować jedno dziecko z oddziału.
 2. W konkursie mogą brać udział SOLIŚCI wykonujący jedną piosenkę w języku angielskim.
 3. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z podkładu muzycznego (płyta CD – wersja instrumentalna), akompaniamentu lub śpiewać bez podkładu.
 1. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

  1. Termin i miejsce

18.04.2018 r. 9:30przesłuchania,

miejsce: Niepubliczne Przedszkole „Chmurkowe Opowieści” Trzebinia ul. Kochanowskiego 22c,

– 20. 04. 2018 r. godz. 16:00KONCERT FINAŁOWY (wręczenie nagród),

miejsce: Niepubliczne Przedszkole „Chmurkowe Opowieści” Trzebinia ul. Kochanowskiego 22c,

  1. Organizacja

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dnia: 06. 04. 2018 r. (do piątku) do Niepublicznego Przedszkola „Chmurkowe Opowieści” w Trzebini za pomocą karty zgłoszeniowej lub drogą mailową (wysyłając maila zawierającego informacje z karty zgłoszeniowej na adres konkursletssing@gmail.com)

– Występy oceniać będzie specjalnie powołane Jury. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

– Oceniane będą: poprawność językowa, dykcja, interpretacja, walory głosowe, muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny.

– W wypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników identycznej liczby punktów przyznaje się miejsca ex aequo.

– Ogłoszenie wyników oraz występ finalistów odbędzie się w czasie Koncertu Finałowego 07.04. 2017 r.

  1. Nagrody.

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają słodki poczęstunek oraz dyplomy podczas przesłuchania – 06.04.2017 r. (czwartek)

– Finaliści konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy przewidziane dla 3 pierwszych miejsc w każdej z w/w kategorii wiekowej oraz wyróżnionych – KONCERT FINAŁOWY 20.04.2018 r. (piątek)

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkich informacji udziela nauczyciel – koordynator Karolina Mendyk-Kmiotek pod numerem

   tel. 505 646 770 lub drogą mailową konkursletssing@gmail.com

  2. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na wykorzystanie materiałów audiowizualnych (zdjęć, filmów, nagrań) zarejestrowanych w trakcie trwania konkursu do celów postępowania konkursowego oraz promocji konkursu.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dyrektor Przedszkola oraz Grono Pedagogiczne

 

DSC01913DSC01914 DSC01951DSC01953