Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

Konkurs Let's sing!

V GMINNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Let’s sing

REGULAMIN

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole „Chmurkowe Opowieści”

Trzebinia

ul. Kochanowskiego 22c.

Nauczyciele odpowiedzialni: Karolina Mendyk-Kmiotek (koordynator), Karolina Moskal.

 1. CELE KONKURS

Celem konkursu jest kształcenie wymowy oraz wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego, propagowanie śpiewu i nauki języka poprzez piosenki, rozwijanie słownictwa oraz motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Konkurs ma zasięg gminny i jego uczestnikami mogą być dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (soliści) w następujących kategoriach wiekowych:

I KATEGORIA – 3,4 – latki,

II KATEGORIA – 5 – latki,

III KATEGORIA – 6 – latki

 1. Placówka może zgłosić po jednym uczestniku z każdej kategorii wiekowej, a w przypadku, gdy jest więcej grup z danej kategorii wiekowej, dopuszcza się zgłoszenie więcej niż 3 uczestników (tylu, ile jest grup w przedszkolu)
 2. W konkursie mogą brać udział SOLIŚCI wykonujący jedną piosenkę w języku angielskim.
 3. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z podkładu muzycznego (płyta CD – wersja instrumentalna), akompaniamentu lub śpiewać bez podkładu.
 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

  1. Termin i miejsce

– 03.04.2019 r. 9:30 – PRZESŁUCHANIA

miejsce: Niepubliczne Przedszkole „Chmurkowe Opowieści” Trzebinia ul. Kochanowskiego 22c,

– 05. 04. 2019 r. godz. 16:00KONCERT FINAŁOWY (wręczenie nagród),

miejsce: Niepubliczne Przedszkole „Chmurkowe Opowieści” Trzebinia ul. Kochanowskiego 22c,

 1. Organizacja

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dnia: 22.03.2019 r. (do piątku) do Niepublicznego Przedszkola „Chmurkowe Opowieści” w Trzebini za pomocą karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami dotyczącymi zgody na przetwarzanie danych osobowych lub drogą mailową (wysyłając maila zawierającego informacje z karty zgłoszeniowej na adres biuro@chmurkoweopowiesci.pl) lub telefonicznie na nr 504-646-770. W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną lub telefoniczną, załączniki dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do organizatora najpóźniej w dniu konkursu, przed rozpoczęciem przesłuchań.

– Występy oceniać będzie specjalnie powołane Jury. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

– Oceniane będą: poprawność językowa, dykcja, interpretacja, walory głosowe, muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny.

– W wypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników identycznej liczby punktów przyznaje się miejsca ex aequo.

– Ogłoszenie wyników oraz występ finalistów odbędzie się w czasie Koncertu Finałowego 05.04. 2019 r.

 1. Nagrody.

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają słodki poczęstunek oraz dyplomy podczas PRZESŁUCHANIA – 03.04.2019 r. (środa)

– Finaliści konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy przewidziane dla 3 pierwszych miejsc w każdej z w/w kategorii wiekowej oraz wyróżnionych  podczas KONCERTU FINAŁOWEGO 05.04.2019 r. (piątek)

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkich informacji udziela nauczyciel – koordynator Karolina Mendyk-Kmiotek pod numerem

  tel. 505-646-770 lub drogą mailową biuro@chmurkoweopowiesci.pl

 2. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na wykorzystanie materiałów audiowizualnych (zdjęć, filmów, nagrań) zarejestrowanych w trakcie trwania konkursu do celów postępowania konkursowego oraz promocji konkursu. Zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 1 i 2) należy dołączyć do zgłoszenia.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dyrektor Przedszkola oraz Grono Pedagogiczne