Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

Nasza praca i rozwój przedszkola opiera się na czterech fundamentalnych zasadach:

 

  •  Indywidualnie podchodzimy do każdego dziecka. Staramy się jak najwcześniej odkryć jego mocne strony i na tym opierać cały proces edukacyjny. Dostrzegamy nawet najdrobniejsze sukcesy, mówimy o nich  i zachęcamy do podejmowania kolejnych wyzwań. Odkrywamy talenty i promujemy osiągnięcia naszych przedszkolaków na szerszym forum.

 

  •  Dbamy o zaspokojenie potrzeb dziecka szczególnie zwracając uwagę na bezpieczeństwo
   i poczucie własnej wartości, które to potrzeby w hierarchii A. Maslowa leżą u podstaw wszelkich osiągnięć i sukcesów.

 

  •  Propagujemy zdrowy styl życia, wspólne zabawy z rodzicami na świeżym powietrzu, kształtowanie postaw proekologicznych hartowanie, zdrową, naturalną dietę.

 

 • Współpracujemy z rodzicami. Rozpoczynamy od zajęć z dzieckiem, nauki wspólnego przeżywania różnych sytuacji poprzez czynny udział i pomoc
  w przygotowaniu różnorodnych imprez. Zapoczątkowany zostaje proces tworzenia się pewnego rodzaju więzi społecznych w obrębie lokalnej społeczności, który mamy nadzieję zaowocuje w postaci stałego zaangażowani w życie publiczne i wykształcenia się społeczeństwa obywatelskiego.