Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

Obecnie trwają zapisy do „Chmurkowych Opowieści” na rok szkolny  2021/2022 oraz 2022/2023

WAŻNE!

  • Przyjęcie do Niepublicznego Przedszkola Chmurkowe Opowieści następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej po złożeniu przez rodziców/opiekunów wypełnionego  „Formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
  • Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola jest dostępny u dyrektora przedszkola. Istnieje możliwość przesłania na e-mail .
  • Przedszkole przyjmuje dzieci od 3 do 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach przyjmowane są również dzieci w wieku 2,5 lat.
  • Przedszkole jest czynne od 6:30-16:00. Czas pracy przedszkola uzależniony jest od sytuacji epidemicznej w kraju. 
  • Dzieci przyjmowane są do odpowiednich grup wiekowych.
  • W miarę wolnych miejsc, istnieje możliwość zapisania dziecka w ciągu całego roku szkolnego.
  • Wpisowe 100 zł.
  • Przedszkole organizuje bezpłatne dni adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających swoją przygodę z przedszkolem. 


DNI ADAPTACYJNE

Pierwsze dni dziecka w przedszkolu są bardzo ważne i często to właśnie od nich zależy to, jak dziecko będzie funkcjonowało w przedszkolu.
Rozstanie z rodzicami to trudny moment dla dziecka, ale także dla rodzica Dobre pierwsze wrażenie, pozytywne nastawienie do przedszkola, poczucie bezpieczeństwa sprzyjają adaptacji. Dlatego warto zadbać o to, by pierwsze dni dziecka w przedszkolu przebiegały w sprzyjającej atmosferze.
W tym celu zapraszamy na bezpłatne dni adaptacyjne, które odbywają się na krótko przed pójściem dziecka do przedszkola. Codziennie w godz. 9.00 – 12.00 rodzic może przyprowadzić dziecko, by mogło poznać budynek przedszkola, nauczycieli, inne dzieci. Adaptacja trwa średnio od 3-5 dni, ale jej czas jest uzależniony jest od indywidualnych preferencji dziecka. Może być skrócony lub wydłużony.
Termin oraz szczegóły dni adaptacyjnych należy uzgodnić z dyrektorem przedszkola pod numerem telefonu 698-124-194.

W okresie pandemii koronawirusa dni adaptacyjne są organizowane na odrębnych zasadach z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.