Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

Obecnie trwają zapisy do „Chmurkowych Opowieści” na rok szkolny 2020/2021 oraz 2021/2022

WAŻNE!

  • Przyjęcie do Przedszkola następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej po złożeniu przez rodziców/opiekunów wypełnionego  „Formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
  • Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola jest dostępny u dyrektora przedszkola. 
  • Przedszkole przyjmuje dzieci od 3 do 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach przyjmowane są również dzieci w wieku 2,5 lat.
  • Przedszkole jest czynne od 6:00-17:30.
  • Dzieci przyjmowane są do odpowiednich grup wiekowych.
  • W miarę wolnych miejsc, istnieje możliwość zapisania dziecka w ciągu całego roku szkolnego.
  • Wpisowe 100 zł.