Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

Obecnie trwają zapisy do „Chmurkowych Opowieści” na rok szkolny 2016/2017 oraz na rok szkolny 2017/2018.

WAŻNE!

  • Przyjęcie do Przedszkola następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej po złożeniu przez rodziców/opiekunów wypełnionej  „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
  • Przedszkole przyjmuje dzieci od 2,5 do 6 lat.
  • Przedszkole jest czynne od 6:00-18:00.
  • Dzieci przyjmowane są do odpowiednich grup wiekowych.
  • W miarę wolnych miejsc, istnieje możliwość zapisania dziecka w ciągu całego roku szkolnego.
  • Wpisowe 100 zł.