Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

Obecnie trwają zapisy do „Chmurkowych Opowieści” na rok szkolny  2024/2025.

WAŻNE!

 • Przyjęcie do Niepublicznego Przedszkola Chmurkowe Opowieści następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej po złożeniu przez rodziców/opiekunów wypełnionego  „Formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
 • Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola jest dostępny u dyrektora przedszkola. Istnieje możliwość przesłania na e-mail .
 • Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka. 
 • O przyjęciu do przedszkola decyduje dyrektor. 
 • O przyjęciu dziecka do przedszkola rodzic zostaje powiadomiony telefonicznie. 
 • W przypadku braku miejsc, dziecko jest zapisane na listę rezerwową i może być przyjęte w momencie zwolnienia się miejsca. 
 • Przedszkole przyjmuje dzieci od 3 do 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach przyjmowane są również dzieci w wieku 2,5 lat.
 • Przedszkole jest czynne od 6:30-16:30. Czas pracy przedszkola  może ulec zmianie. 
 • Dzieci przyjmowane są do odpowiednich grup wiekowych.
 • W miarę wolnych miejsc, istnieje możliwość zapisania dziecka w ciągu całego roku szkolnego.
 • Wpisowe 100 zł.
 • Przedszkole organizuje bezpłatne dni adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających swoją przygodę z przedszkolem. 


DNI ADAPTACYJNE

Pierwsze dni dziecka w przedszkolu są bardzo ważne i często to właśnie od nich zależy to, jak dziecko będzie funkcjonowało w przedszkolu.
Rozstanie z rodzicami to trudny moment dla dziecka, ale także dla rodzica Dobre pierwsze wrażenie, pozytywne nastawienie do przedszkola, poczucie bezpieczeństwa sprzyjają adaptacji. Dlatego warto zadbać o to, by pierwsze dni dziecka w przedszkolu przebiegały w sprzyjającej atmosferze.
W tym celu zapraszamy na bezpłatne dni adaptacyjne, które odbywają się na krótko przed pójściem dziecka do przedszkola. Codziennie w godz. 9.00 – 12.00 rodzic może przyprowadzić dziecko, by mogło poznać budynek przedszkola, nauczycieli, inne dzieci. Adaptacja trwa średnio od 3-5 dni, ale jej czas jest uzależniony jest od indywidualnych preferencji dziecka. Może być skrócony lub wydłużony.

Więcej informacji w zakładce Adaptacja. 

Termin oraz szczegóły dni adaptacyjnych należy uzgodnić z dyrektorem przedszkola pod numerem telefonu 698-124-194.