Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

WARSZTATY TWÓRCZE

 

Warsztaty twórcze w przedszkolu odgrywają szczególną rolę, gdyż rozwijają  i wzbogacają możliwości artystyczne dziecka. Uczestniczenie w warsztatach stwarza dziecku okazję do gromadzenia doświadczeń poznawczych,  dzięki różnym technikom plastycznym stosowanym podczas pracy, rozwija wrażliwość estetyczną oraz wdraża do utrzymania ładu i porządku podczas pracy. Ponadto stosowane podczas zajęć techniki plastyczne wpływają na rozwój sprawności manualnej u dziecka, co jest niezwykle istotne w przygotowaniu dzieci do nauki pisania. Na warsztatach Chmurkowe Przedszkolaki rozwijają twórczość własną, co sprawia im wiele satysfakcji i daje szerokie możliwości ekspresji. Prace, które powstają na warsztatach mają zwykle charakter przestrzenny, nawiązują do aktualnej tematyki zajęć w przedszkolu, do ważnych wydarzeń i uroczystości i są istotnym uzupełnieniem oferty zajęć przedszkolnych.

Dzięki warsztatom twórczym Chmurkowe Przedszkolaki:

 • rozwijają zainteresowania sztuką,
 • rozwijają kreatywność i ekspresję twórczą,
 • odkrywają własne możliwości i uzdolnienia artystyczne,
 • kształcą i wzbogacają własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą,
 • rozwijają własny potencjał pozytywnych wartości,
 • potrafią współdziałać w zespole,
 • odczuwają radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań,
 • starannie wykonują swoje prace, troszcząc się o jej jakość,
 • koncentrują uwagę na określonym temacie, zadaniu,
 • uczą się działań dążących do pomyślnego ukończenia własnego projektu.

Mamo, Tato… Patrząc na pracę swojego dziecka:

 • Rozmawiaj na jej temat – pytaj.
 • Ciesz się z każdej wykonanej pracy plastycznej swojego dziecka, bo Twoje dziecko włożyło w nią dużo pracy i wysiłku.
 • Nie oceniaj w kategoriach: ładna – brzydka czy też dobra – zła.
 • Podtrzymuj wiarę małego artysty we własne siły możliwości. Mów „widzę, że starałeś się”.
 • Daj szansę samodzielnego wykonania pracy plastycznej według własnego pomysłu i wyobrażenia.
 • Doceniaj wytwory plastyczne swojego przedszkolaka , stwórz „Domowy Album” lub galerię w Waszym domu.
 • Nie zmuszaj do twórczości, lecz zachęcaj ze wszystkich sił.
 • Jeśli coś Cię dziwi czy niepokoi w pracach plastycznych dziecka porozmawiaj z nim o tym lub skonsultuj to z nauczycielem.

 

ZAJĘCIA RYTMICZNO-UMUZYKALNIAJĄCE

 

Celem zajęć jest:

 • wzbudzanie u dzieci zainteresowania światem muzyki w jej różnych aspektach,
 • wspomaganie dzieci w rozpoznawaniu ich własnych uzdolnień i możliwości,
 • wzbudzanie zainteresowania do tańca, gry na instrumentach perkusyjnych, śpiewu,
 • rozwijanie koordynacji i rytmiczności ruchów,
 • rozwijanie i wzbogacanie emocjonalnych przeżyć dzieci,
 • stworzenie warunków dla wyzwolenia aktywności, inicjatywy i pomysłowości,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego niezbędnego do nauki czytania.

W trakcie zajęć realizowane są następujące treści programowe:

 • uwrażliwianie na piękno muzyki
 • słuchanie i śpiewnie piosenek
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej
 • wyrażanie muzyki rytmem
 • rozwijanie różnych form ekspresji

 

JĘZYK ANGIELSKI – DWUJĘZYCZNE DZIECI

 

Język ojczysty poznajemy jeszcze w okresie prenatalnym; słysząc dochodzące z otoczenia dźwięki, oswajamy się z nimi, a następnie przyswajamy, by w końcu zacząć z tych zasobów stopniowo czynnie korzystać. Jak dowiodły badania naukowe, dziecko może równolegle oswajać i przyswajać dwa albo nawet trzy języki i to z całym bogactwem naszkicowanych powyżej dodatkowych korzyści.

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Wszystko zostało metodycznie zaplanowane od urodzenia aż do szóstego roku życia. Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4), „Tom and Keri” (wiek 3-6) w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.

 

WARSZTATY REGIONALNE

 

Edukacja regionalna ułatwia odkrywanie tożsamości, pozwala poznawać własne dziedzictwo kulturowe, tradycję regionu, wzmacnia więzi ze środowiskiem lokalnym oraz wspiera współpracę międzypokoleniową. Częstym gościem chętnie zapraszanym przez Chmurowe Przedszkolaki są panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Płokach. Głównym celem przedsięwzięcia jest kultywowanie oraz rozpowszechnianie tradycji z terenu powiatu chrzanowskiego. Wspólnie z dziećmi panie przygotowują przetwory oraz tradycyjne wypieki zgodne z porą roku, które zawsze okazują się niezmiernie pyszne i szybciutko znikają z talerzy. W okresie Wielkanocy dekorują wraz z przedszkolakami palmy wielkanocne, a także zawsze chętnie pośpiewają, dadzą przymierzyć elementy ludowego stroju czy też wezmą udział we wspólnej zabawie. Wszystkie zajęcia wzbogacają również opowieściami związanymi z regionem oraz śpiewem. Panie zawsze przybywają w strojach ludowych.

 

NAUKA CZYTANIA ODIMIENNĄ METODĄ IRENY MAJCHRZAK

 

Co to za metoda?
Irena Majchrzak zachęca do rozpoczynania nauki czytania i pisania od własnego imienia dziecka. W imieniu zawarta jest bowiem ogromna moc, z nim się utożsamiamy, jest źródłem wzruszenia, wyróżnia nas spośród innych ludzi a zarazem jest pomostem łączącym nas z innym człowiekiem i całą społecznością. Autorka tejże metody na podstawie obserwacji stwierdza, że dzieci za zdwojoną uwagą chłoną wszystko co jest związane z ich imieniem. Ponadto, ponieważ doskonale znają brzmienie swojego imienia z łatwością przyswajają sobie informacje o fonetycznych funkcjach liter, które się na nie składają – czyli w naturalny sposób uzmysławiają sobie, że słowo napisane znaczy to samo co słowo mówione. Dzięki temu nauka liter przebiega sprawnie i szybko, a dla dzieci jest dobrą zabawą.

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

Raz w tygodniu dzieciaki naszego przedszkola uczestniczą w grupowych zajęciach logopedycznych. Celem zajęć jest profilaktyka oraz korygowanie wad wymowy poprzez ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia słuchu fonematycznego. Pod czujnym okiem logopedy, poprzez zabawę i ćwiczenia dostosowane do zainteresowań i możliwości dzieci,  uczą się one prawidłowej wymowy, bogacą swoje słownictwo oraz kompetencje językowe. Zajęcia mają także charakter ogólnorozwojowy.  Dzięki przesiewowym badaniom logopedycznym prowadzonym w naszym przedszkolu możliwa jest szybka diagnoza oraz terapia wad wymowy. Na podstawie diagnozy prowadzone są także na terenie przedszkola indywidualne odpłatne zajęcia terapeutyczne z logopedą.