Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

W naszym przedszkolu czas każdego dziecka wypełniony jest zabawą i licznymi atrakcjami. Dzieci mają możliwość wszechstronnego rozwoju w trakcie zajęć kierowanych przez nauczyciela ale także w czasie zabaw dowolnych. Aktywności każdego dziecka sprzyja aranżacja przestrzeni przedszkolnej, jego wyposażenie, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, ciekawe pomoce dydaktyczne oraz wykwalifikowana kadra stosująca nowatorskie metody pracy. W naszym przedszkolu dzieci uczestniczą w szeregu licznych zajęć. Są to:

 

 

ŚWIAT LICZB WILLY’EGO

 

Liczby nabierają życia! Świat liczb Willy’ego jest indywidualnym pomysłem nauczania służącym poznawaniu solidnych matematycznych podstaw o liczbach naturalnych od 1 do 10.

Dzieci budują krainę liczb: ze zwierzętami, drogami, domami, wieżami, ogrodami; krainę gdzie żyje Czarodziejka Niezapominajka i Psotnik Przewrotnik. W liczbowej krainie liczby mieszkają w domach i w spersonalizowany sposób oznajmiają swoje matematyczne właściwości. Procesowi tworzenia liczbowej krainy towarzyszą gry i rozmaite formy aktywności: kierowane rozumem, sercem i ręką. Dzieci poprzez zabawę poznają bardzo dokładnie najważniejsze liczby i badają związki w przestrzeni liczbowej od 0 do 10. Metoda Świata liczb Willy’ego mocno angażuje dzieci w proces poznawania i rozumienia. Ponadto uczy postrzegania, koncentracji, kompetencji społecznych i wytrwałości, wspomaga motorykę dużą i małą, rozwija kompetencje językowe. I co ważne – dzieci świetnie się przy tym bawią!

Poznawaniu matematycznego świata sprzyjają specjalne pomoce dydaktyczne w postaci drewnianych domków, dywaników, liczbowej drogi i liczbowych wież, maskotek-liczb oraz specjalnie przygotowanych piosenek.

 

WARSZTATY TWÓRCZE

 

Warsztaty twórcze w przedszkolu odgrywają szczególną rolę, gdyż rozwijają  i wzbogacają możliwości artystyczne dziecka. Uczestniczenie w warsztatach stwarza dziecku okazję do gromadzenia doświadczeń poznawczych,  dzięki różnym technikom plastycznym stosowanym podczas pracy, rozwija wrażliwość estetyczną oraz wdraża do utrzymania ładu i porządku podczas pracy. Ponadto stosowane podczas zajęć techniki plastyczne wpływają na rozwój sprawności manualnej u dziecka, co jest niezwykle istotne w przygotowaniu dzieci do nauki pisania. Na warsztatach chmurkowe przedszkolaki rozwijają twórczość własną, co sprawia im wiele satysfakcji i daje szerokie możliwości ekspresji. Prace, które powstają na warsztatach mają zwykle charakter przestrzenny, nawiązują do aktualnej tematyki zajęć w przedszkolu, do ważnych wydarzeń i uroczystości i są istotnym uzupełnieniem oferty zajęć przedszkolnych. Wykorzystanie podczas zajęć różnorodnych technik i materiałów sprawia, że powstałe prace są niezwykle ciekawe, a każdy przedszkolak czuje się małym artystą.

 

ZAJĘCIA RYTMICZNO-UMUZYKALNIAJĄCE

 

Zajęcia rytmiczne i umuzykalniające odgrywają bardzo ważną rolę pośród wszystkich aktywności dziecka w przedszkolu. Łączą w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową.W ich trakcie dzieci uwrażliwiają się na piękno muzyki, rozwijają swoją wrażliwość słuchową, koordynację i rytmiczność ruchów, uczą się wyrażania muzyki rytmem. W czasie zajęć przedszkolaki poznają świat muzyki w jej różnych aspektach, poznają świat dźwięków. Jednocześnie rozwija się u dzieci słuch fonematyczny. który jest niezbędny do nauki czytania. Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i mają kontakt z muzyką na żywo.

 

JĘZYK ANGIELSKI – DWUJĘZYCZNE DZIECI

 

Język ojczysty poznajemy jeszcze w okresie prenatalnym; słysząc dochodzące z otoczenia dźwięki, oswajamy się z nimi, a następnie przyswajamy, by w końcu zacząć z tych zasobów stopniowo czynnie korzystać. Jak dowiodły badania naukowe, dziecko może równolegle oswajać i przyswajać dwa albo nawet trzy języki i to z całym bogactwem  dodatkowych korzyści.

Realizowany w naszym przedszkolu Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Wszystko zostało metodycznie zaplanowane od urodzenia aż do szóstego roku życia. Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4), „Tom and Keri” (wiek 3-6) w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.

 

WARSZTATY KULINARNE

 

Raz w miesiącu nasze przedszkolaki uczestniczą w warsztatach kulinarnych. W ich trakcie poznają tajniki kuchenne, uczą się korzystać z urządzeń kuchennych, odmierzać składniki, a potem mieszać, wałkować i oczywiście próbować. Wszystkie te czynności sprawiają dzieciom ogromną radość, a przy okazji są świetną okazją do rozwijania praktycznych umiejętności przygotowywania posiłków, nauki współpracy w grupie i przeżywania radości z możliwości wspólnego konsumowania przygotowanych potraw.  Nasze przedszkolaki mają już na swoim koncie: pizzę, zdrowe sałatki, soki i koktajle, owocowe szaszłyki, kanapki, muffinki, gofry, ciasteczka, naleśniki, kompoty, faworki, pączki, róże karnawałowe, tortille, galaretki, sernik na zimno i wiele innych pyszności.

 

WARSZTATY REGIONALNE

 

Edukacja regionalna ułatwia odkrywanie tożsamości, pozwala poznawać własne dziedzictwo kulturowe, tradycję regionu, wzmacnia więzi ze środowiskiem lokalnym oraz wspiera współpracę międzypokoleniową. Częstym gościem chętnie zapraszanym przez Chmurowe Przedszkolaki są panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Płokach. Głównym celem przedsięwzięcia jest kultywowanie oraz rozpowszechnianie tradycji z terenu powiatu chrzanowskiego. Wspólnie z dziećmi panie przygotowują przetwory oraz tradycyjne wypieki zgodne z porą roku, które zawsze okazują się niezmiernie pyszne i szybciutko znikają z talerzy. W okresie Wielkanocy dekorują wraz z przedszkolakami palmy wielkanocne, a także zawsze chętnie pośpiewają, dadzą przymierzyć elementy ludowego stroju czy też wezmą udział we wspólnej zabawie. Wszystkie zajęcia wzbogacają również opowieściami związanymi z regionem oraz śpiewem. Panie zawsze przybywają w strojach ludowych.

 

NAUKA CZYTANIA ODIMIENNĄ METODĄ IRENY MAJCHRZAK

 

Co to za metoda?
Irena Majchrzak zachęca do rozpoczynania nauki czytania i pisania od własnego imienia dziecka. W imieniu zawarta jest bowiem ogromna moc, z nim się utożsamiamy, jest źródłem wzruszenia, wyróżnia nas spośród innych ludzi a zarazem jest pomostem łączącym nas z innym człowiekiem i całą społecznością. Autorka tejże metody na podstawie obserwacji stwierdza, że dzieci za zdwojoną uwagą chłoną wszystko co jest związane z ich imieniem. Ponadto, ponieważ doskonale znają brzmienie swojego imienia z łatwością przyswajają sobie informacje o fonetycznych funkcjach liter, które się na nie składają – czyli w naturalny sposób uzmysławiają sobie, że słowo napisane znaczy to samo co słowo mówione. Dzięki temu nauka liter przebiega sprawnie i szybko, a dla dzieci jest dobrą zabawą.

 

LOGORYTMIKA

 

Logorytmika wg J. Stadnickiej to zajęcia poprawiające ogólną kondycję psychiczną i fizyczną dziecka. Wywołują uśmiech, budzą zaciekawienie, wyzwalają aktywność ruchową, umożliwiają odreagowanie napięć i negatywnych emocji. Wszystko to dokonuje się za sprawą przyjaznego stosunku nauczyciela, który korzysta z elementów muzyki, ruchu i mowy realizuje wszystkie założenia tej metody w formie zabawy. Na bazie ćwiczeń muzyczno – ruchowych stosuje się ćwiczenia słowno – ruchowe, których wiodącym składnikiem jest rytm. Logorytmika to doskonały i niezwykle przydatny zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności językowo – słuchowo – ruchowe dziecka. Dzięki ćwiczeniom logorytmicznym u dzieci rozwija się koordynacja ruchowa, orientacji w przestrzeni oraz w schemacie własnego ciała, zwiększa się koncentracja, uwaga, znacznemu rozwojowi ulegają procesy mowy i myślenia.

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

Raz w tygodniu dzieciaki naszego przedszkola uczestniczą w grupowych zajęciach logopedycznych. Celem zajęć jest profilaktyka oraz korygowanie wad wymowy poprzez ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia słuchu fonematycznego. Pod czujnym okiem logopedy, poprzez zabawę i ćwiczenia dostosowane do zainteresowań i możliwości dzieci,  uczą się one prawidłowej wymowy, bogacą swoje słownictwo oraz kompetencje językowe. Zajęcia mają także charakter ogólnorozwojowy.  Dzięki przesiewowym badaniom logopedycznym prowadzonym w naszym przedszkolu możliwa jest szybka diagnoza oraz terapia wad wymowy. Na podstawie diagnozy prowadzone są także na terenie przedszkola indywidualne odpłatne zajęcia terapeutyczne z logopedą.

 

BAJKOTERAPIA

 

To metoda pracy z polegająca na czytaniu dzieciom odpowiednio skonstruowanych tekstów tzw bajek terapeutycznych, które pokazują jak radzić sobie z najczęściej pojawiającymi się u dzieci emocjami: nieśmiałość, strach, zazdrość, nieumiejętność współpracy, radość, smutek. Mają na celu uspokojenie emocji, obniżenie lęku, objaśnienie reguł otaczającego świata. Poprzez identyfikację z bohaterem bajki dziecko uczy się nazywać problem i emocje mu towarzyszące, dowiaduje się w jaki sposób można problem rozwiązać. Przekonuje się także, że inni mają podobne trudności. Bajki pomagają dziecku lepiej zrozumieć otaczający dziecko świat oraz samego siebie. To zaś daje poczucie bezpieczeństwa.