Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

Dopełniając obowiązku informacyjnego

informuję, że Niepubliczne Przedszkole Chmurkowe Opowieści w Trzebini Sp. z o.o. w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest Administratorem zebranych danych osobowych dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki;

  1. Dane będą przetwarzane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz wewnętrznych zasad obowiązujących w placówce;

  2. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

  3. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  4. Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)oraz nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji oferowanych usług.
  6. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa