Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

RYTM DNIA W GRUPACH MŁODSZYCH

 

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci.

Zajęcia i zabawy dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

Zabawy w kącikach tematycznych.


8.00 – 8.30

Czynności organizacyjno-porządkowe. Przygotowanie do śniadania.

ŚNIADANIE. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole, nauka korzystania ze sztućców.


8.30 – 9.00

Ćwiczenia poranne. Zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe, zorganizowane w kole. Zajęcia rytmiczne. Logorytmika. Zabawy ruchowe wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka.


9.00 – 10.00

Zajęcia kierowane wspierające całościowy rozwój dziecka według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Język angielski.


10.00 – 10.15

II ŚNIADANIE. Wdrażanie do czynności higienicznych oraz kulturalnego spożywania posiłków.


10.15 – 11.45

Zabawy zorganizowane i swobodne; zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym; zabawy dowolne w sali zabaw. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych, sprzętu sportowego, mobilnego laboratorium przyrodniczego.

Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała dziecka.

Spacery i wycieczki.


11.45 – 12.00

Czynności organizacyjno – porządkowe. Przygotowanie do obiadu.


12.00 – 12.30

OBIAD. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole, nauka korzystania ze sztućców.


12.30 – 13.00

Leżakowanie (najmłodsze dzieci). Relaks, odpoczynek, zajęcia ciche. Słuchanie bajek.

Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


13.00 – 14.30

Leżakowanie (najmłodsze dzieci). Zajęcia i zabawy dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy w kącikach tematycznych. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia rozwijające zainteresowania. Zajęcia dodatkowe z ofert przedszkola.


14.30 -14.45

PODWIECZOREK. Wdrażanie do czynności higienicznych oraz kulturalnego spożywania posiłków.


14.45 – 17.30

Odpoczynek, relaks. Zajęcia zaspakajające ciekawość własną dziecka. Zabawy dowolne. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.
RYTM DNIA W GRUPIE STARSZAKÓW

 

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci.

Zajęcia i zabawy dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

Zabawy w kącikach tematycznych.


8.00 – 8.30

Ćwiczenia poranne. Zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe, zorganizowane w kole. Zajęcia rytmiczne. Logorytmika. Zabawy ruchowe wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka.


8.30 – 9.00

Czynności organizacyjno-porządkowe. Przygotowanie do śniadania.

ŚNIADANIE. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole, nauka korzystania ze sztućców.


9.00 – 10.30

Zajęcia kierowane wspierające całościowy rozwój dziecka według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Język angielski. Religia.


10.30 – 10.45

II ŚNIADANIE. Wdrażanie do czynności higienicznych oraz kulturalnego spożywania posiłków.


10.45 – 12.15

Zabawy zorganizowane i swobodne; zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym; zabawy dowolne w sali zabaw. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych, sprzętu sportowego, mobilnego laboratorium przyrodniczego.

Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała dziecka.

Spacery i wycieczki.


12.15 – 12.30

Czynności organizacyjno – porządkowe. Przygotowanie do obiadu.


12.30 – 13.00

OBIAD. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole, nauka korzystania ze sztućców.


13.00 – 13.30

Relaks, odpoczynek, zajęcia ciche. Słuchanie bajek.

Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


13.30 – 14.30

Zajęcia i zabawy dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy w kącikach tematycznych. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia rozwijające zainteresowania. Zajęcia dodatkowe z ofert przedszkola.


14.30 -14.45

PODWIECZOREK. Wdrażanie do czynności higienicznych oraz kulturalnego spożywania posiłków.


14.45 – 17.30

Odpoczynek, relaks. Zajęcia zaspakajające ciekawość własną dziecka. Zabawy dowolne. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.