Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3,4- letnich

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.

8:00 – 8:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania. Śniadanie

8:30 – 9:00 Ćwiczenia poranne

9:00 – 10:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

10:00 – 10:15 II śniadanie

10:15 – 12:00 Zabawy dowolne. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze. Praca indywidualna. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

12:00 – 12:30 Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12:30 – 14:30 Relaksacja, odpoczynek, leżakowanie, praca indywidualna i korekcyjno – kompensacyjna oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

14:30 – 15:00 Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

15:00-15:30 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym; Zajęcia dodatkowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

15:30-17.30 Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.
Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 i 6- letnich

6:00-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.

8:00 – 8:30 Zabawy dowolne. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze. Praca indywidualna.

8:30 – 9:00 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania. Śniadanie

9:00 – 9:30 Ćwiczenia poranne

9:30 – 10:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

10:30 – 10:45 II śniadanie

10:45 – 12:30 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

12:30 – 13:00 Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad.

13:00 – 14:00 Relaksacja, odpoczynek, praca indywidualna i korekcyjno – kompensacyjna oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

14.00-14.30 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym; Zajęcia dodatkowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14:30 – 15:00 Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

15:00-17.30 Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.