Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

Rozkład dnia dla dzieci 3, 4 letnich

6:30-8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.

8:00 – 8:30
Śniadanie. Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:30 – 8:45
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8:45 – 10:00
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

10:00 – 10:15
II śniadanie. Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

10:15 – 12:00
Zabawy dowolne. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze. Praca indywidualna. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawy ruchowa z określonym elementem ruchu. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

12:00 – 12:30
Obiad. Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

12:30 – 14:30
Relaksacja, odpoczynek, leżakowanie, praca indywidualna i korekcyjno – kompensacyjna oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia rozwijające zainteresowania.

14:30 – 15.00
Podwieczorek. Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

15:00-16:30
Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w kącikach zainteresowań. Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne.

Prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.


Rozkład dnia dla dzieci 5, 6 letnich

6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.

8:00 – 8:30
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8:30 – 9:00
Śniadanie. Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9:00 – 10:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

10:30 – 10:45
II śniadanie. Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

10:45 – 12.30
Zabawy dowolne. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze. Praca indywidualna. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

12:30 – 13:00
Obiad. Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

13:00 – 14:30
Relaksacja, odpoczynek, praca indywidualna i korekcyjno – kompensacyjna oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Zajęcia rozwijające zainteresowania.

14:30 – 15:00
Podwieczorek. Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

15:00-16.30
Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne.

Prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.