Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

Absolwent Chmurkowych Opowieści  posiada:

 

 •  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 •  umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania  z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 •  umiejętność koncentracji,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 •  samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),

 

umie :

 

 •  cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • rozumie i przestrzega :
 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 •  zasady kultury współżycia, postępowania,
 •  kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 •  potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

 

nie obawia się :

 

 •  występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 •  wykazywać inicjatywy w działaniu,
 •  wyrażania swoich uczuć.