Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

Organizacja przedszkola:

Dni i godziny otwarcia

 • Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30–16:30 od poniedziałku do piątku przez cały rok, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Przedszkole pełni dyżur w okresach przerw świątecznych: bożonarodzeniowej oraz wiosennej a także w długie weekendy. Dyżur odbywa się w godz. 7.00 – 15.00.
 • W okresie wakacji czas pobytu dzieci w przedszkolu wypełniony jest wieloma atrakcyjnymi zajęciami oraz licznymi wycieczkami.
 • Przedszkole umożliwia odpoczynek poobiedni. W grupach starszych po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas przeznaczony na relaks i odpoczynek. Młodszym przedszkolakom zapewniamy leżakowanie. Czas odpoczynku uprzyjemnia muzyka relaksacyjna, słuchowiska oraz bajki czytane przez wychowawców.

Plac zabaw

 • W trosce o prawidłowy rozwój ruchowy dzieci staramy się, by nasze przedszkolaki spędzały jak najwięcej czasu na placu zabaw. W ramach zajęć sportowych dzieci uczestniczą w gimnastyce ogólnorozwojowej, organizowane są biegi, sztafety, zabawy i gry sprawnościowe. W ramach czasu przeznaczonego na zabawy swobodne dzieci mogą korzystać z zabawek znajdujących się na naszym placu zabaw: piaskownicy, huśtawek, bujaków sprężynowych,  równoważni, zjeżdżalni.
 • Proponowane w naszym przedszkolu zróżnicowane i wszechstronne formy aktywności ruchowej promują od najmłodszych lat aktywny styl życia, rozwijają sferę emocjonalną, poszerzają doświadczenia dzieci, kształtują ich pomysłowość i wyobraźnię.

Spacery i wycieczki

 • Wykorzystując nasze unikatowe położenie w pobliżu lasu oraz ogródków działkowych  staramy się, aby nasze dzieci jak najwięcej czasu spędzały na świeżym powietrzu.
 • Wycieczki po okolicy, podczas których prowadzone są obserwacje życia zwierząt i roślin, uwrażliwiają dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody, ponadto są doskonałym uzupełnieniem zajęć i zabaw odbywających się na naszym placu zabaw.

Dzieci niepełnosprawne

 • Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci z rozmaitymi niepełnosprawnościami. Dzieci z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej mają zapewnione wsparcie realizowane na terenie przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia specjalistów w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka (psycholog, pedagog specjalny, logopeda, fizjoterapeuta, tyflopedagog, surdopedagog, specjalista w zakresie autyzmu, nauczyciel współorganizujący kształcenie).
 • W przedszkolu jest realizowane kształcenie specjalne (ks) i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (wwr).
 • Podstawą realizacji kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu są: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.